Trẻ bị bệnh down có được nhận trợ cấp hằng tháng?

Ngày hỏi:29/08/2019

Tôi có đứa con gái nhỏ và bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh down. Gia đình tôi rất buồn và suy sụp, bác sĩ bảo người mắc bệnh down cần sự chăm sóc của gia đình trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp của cháu nhà tôi có được nhận trợ cấp hằng tháng không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trẻ bị bệnh down có được nhận trợ cấp hằng tháng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 44 Luật người khuyết tật 2010 quy định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau:

   1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

   a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

   b) Người khuyết tật nặng.

   Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật như sau:

   a) Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

   b) Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

   c) Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%.

   Như vậy, bạn cần đưa con đi xác định mức độ khuyết tật để xem xét con mình có được hưởng chế độ bảo trợ cho người khuyết tật hay không. Trường hợp kết quả giám định y khoa xác nhận con bạn bị khuyết tật đặc biệt nặng và khuyết tật nặng thì con bạn sẽ được nhận trợ cấp hằng tháng.

   Cụ thể Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định như sau:

   - Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

   - Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em;

   - Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng;

   - Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn