Trẻ dưới 16 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ sẽ được hưởng trợ cấp bao nhiêu?

Ngày hỏi:12/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Đối với trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mà bị mồi côi cả cha lẫn mẹ thì trẻ đó sẽ được hưởng mức trợ cấp bao nhiêu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quy định:

   Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

   1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

   - Mồ côi cả cha và mẹ;

   - Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật;

   Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội như sau:

   1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

   Và tại Điều 6 của Nghị định có quy định về mức trợ cấp như sau:

   a) Hệ số 2,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này dưới 04 tuổi;

   b) Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định này từ 04 tuổi trở lên;

   => Như vậy, đối với trường hợp trên nếu trẻ mồ côi cả cha và mẹ dưới 4 tuổi thì sẽ được nhận mức trợ cấp hàng tháng là 2.5 x 270.000 = 675.000 đồng/tháng. Còn nếu trẻ mồ côi cả cha và mẹ trên 4 tuổi thì sẽ được nhận mức trợ cấp hàng tháng là 1.5 x 270.000 = 405.000 đồng/tháng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn