Trình sáng kến lên Hội đồng sáng kiến tỉnh

Ngày hỏi:18/08/2015
Cá nhân có sáng kiến trình xét sáng kiến cấp tỉnh gửi trực tiếp hồ sơ đề nghị về Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại điều 11, Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 2-8-2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì:

   - Tác giả gửi hồ sơ sáng kiến của mình (1 bộ gồm các khoản 1,2,3 của Điều 10 ở trên) về cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể; huyện, thành phố từ ngày 15-11 đến ngày 25-11 hằng năm để xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Những hồ sơ nộp sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

   - Các cơ quan Đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể; huyện, thành phố chọn sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở có phạm vi áp dụng trên toàn tỉnh lập hồ sơ (1 bộ) và gửi về cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh từ ngày 1-12 đến ngày 5-12 hàng năm.

   Theo quy định trên thì cá nhân có sáng kiến trình xét sáng kiến cấp tỉnh gửi hồ sơ đề nghị về Hội đồng sáng kiến cơ sở (huyện, thành phố, sở, ban, ngành tỉnh và tương đương) xét công nhận sáng kiến cơ sở. Việc đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh do thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và tương đương thực hiện.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn