Trình tự xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ngày hỏi:10/11/2018

Xin chào Ban tư vấn, tôi là Đức Hạnh, hiện tôi có một vấn đề sau đây xin được hướng dẫn cụ thể. Vui lòng hướng dẫn giúp tôi trình tự xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" thì trình tự xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm được thực hiện như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét.

   2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;

   - Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.

   3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

   - Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

   - Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

   - Kết quả bình xét: Khu dân cư được đề nghị tặng danh hiệu văn hóa và Giấy công nhận khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

   4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 122/2018/NĐ-CP trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

   5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 12).

   Lưu ý: Các biểu mẫu trên đây được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn