Trợ cấp dành cho người có công với cách mạng

Ngày hỏi:13/03/2010
Năm 2006,ngoại tôi có làm thủ tục khai báo người có công Cách mạng tại cấp Xã.Nội dung hồ sơ của ngoại tôi là người đã từng nuôi quân và tiếp tế lương thực cho Cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ,và đã được UBND Thành Phố Đà Nẵng cấp 02 giấy khen với nội dung:Đã có công trong thời kỳ chống Mỹ,chống Pháp.Nhưng hoàn toàn không có trợ cấp gì.Vậy tôi xin hỏi trường hợp này có đúng như vậy không hay còn trợ cấp khác ?

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó không quy định về giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng được tặng thưởng bằng khen, giấy khen do UBND cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) cấp.

   Đối với trường hợp Ngoại của bạn đã được UBND thành phố Đà Nẵng cấp 02 giấy khen với nội dung như trên thì không nằm trong hướng dẫn của Nghị định 54/2006/NĐ-CP và không được nhận trợ cấp là đúng.

   Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phản hồi để bạn được biết. Kính chúc bạn và gia đình sức khoẻ./.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn