Trợ cấp với thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học 61%

Ngày hỏi:07/03/2019

Trước đây bố tôi hưởng chế độ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61%, tháng 9/2018 bố của tôi chết. Mẹ tôi làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng, nhưng được trả lời là mẹ tôi không được hưởng chế độ này. Cho hỏi trường hợp này giải quyết thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 5 Điều 42 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định:

   Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết.

   Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH:

   1. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc một trong các trường hợp sau đây chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên:

   a) Người trong hồ sơ có biên bản giám định y khoa đúng theo quy định đã kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   b) Người đã hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (sau đây viết tắt là Nghị định số 47/2012/NĐ-CP);

   c) Người được điều chỉnh hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

   2. Thời điểm hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

   Như vậy, để biết được mẹ bạn có đủ điều kiện hưởng không thì cần xem xét hồ sơ cụ thể. Do vậy, mẹ bạn cần liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn trả lời.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn