Trong thời bình có được phong tặng danh hiệu liệt sĩ không?

Ngày hỏi:14/12/2018

Em là sinh viên trường Trung học cơ sở, em đang tham gia cuộc thi tìm hiểu về tấm gương anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Em có thắc mắc sau em mong nhận được giải đáp từ anh chị. Trong thời chiến những người tham gia quân đội bị hy sinh sẽ được phong tặng liệt sĩ vậy trong thời bình có được phong tặng danh hiệu liệt sĩ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   - Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

   - Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

   - Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

   - Làm nghĩa vụ quốc tế;

   - Đấu tranh chống tội phạm;

   - Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

   - Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

   - Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

   - Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

   - Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chết vì vết thương tái phát;

   - Người mất tin, mất tích trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản này.

   Như vậy, theo quy định trên thì không phải những ai tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến trong chiến tranh hy sinh mới được phong tặng danh hiệu liệt sĩ. Mà trong thời bình nếu một người hy sinh thuộc một trong các trường hợp trên vẫn được xét để phong tặng danh hiệu liệt sĩ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn