Trước ngày 01/01/2011, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào đối với người khuyết tật?

Ngày hỏi:03/10/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Trước ngày 01/01/2011, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm như thế nào đối với người khuyết tật? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước ngày 01/01/2011, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với người khuyết tật được quy định tại Pháp lệnh người tàn tật 1998 06/1998/PL-UBTVQH10 với nội dung như sau:

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh về người tàn tật; tham gia vào việc tổ chức chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng cho người tàn tật, nhất là đối với trẻ em tàn tật; giám sát việc thi hành pháp luật đối với người tàn tật và kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước hữu quan về việc bảo vệ, chăm sóc người tàn tật.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với người khuyết tật trước ngày 01/01/2011. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Pháp lệnh người tàn tật năm 1998.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn