Trường học có thành tích xuất sắc có được tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh không?

Ngày hỏi:21/05/2015
Trường học có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua có được tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16, Quyết định số 2-2015/QĐ-UBND ngày 15-1-2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

   Việc tổ chức cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, trung tâm) thuộc ngành Y tế, Giáo dục & Đào tạo giao Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sau khi thống nhất với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

   Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 tại quyết định trên thì:

   Cờ thi đua UBND tỉnh được xét tặng cho các đơn vị dẫn đầu các khối (cụm) thi đua do UBND tỉnh tổ chức.

   Theo các quy định trên trường học thuộc các bậc học được xét tặng Cờ thi đua UBND tỉnh nếu được cụm thi đua (do tỉnh tổ chức) bình chọn và đạt tiêu chuẩn tại Khoản 1, Điều 24 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15-1-2015 của UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn