Từ năm 2018, hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ hành nghề sau bao lâu thì được xin cấp lại?

Ngày hỏi:04/08/2017

Từ năm 2018, hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ hành nghề sau bao lâu thì được xin cấp lại? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang hành nghề hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Hà Nội. Qua tin tức, báo chí, tôi được biết Nhà nước vừa ban hành Luật Du lịch mới sẽ được áp dụng từ năm 2018. Tôi thắc mắc, theo nội dung của luật mới thì trong quá trình hành nghề, chẳng hạn xảy ra trường hợp hướng dẫn viên bị thu hồi thẻ hành nghề thì sau bao lâu họ được xin phép cấp lại thẻ? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được hỗ trợ giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Đỗ Thùy Dương (duong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, hướng dẫn du lịch là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch. Hướng dẫn viên du lịch là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch.

   Thời hạn xin cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp bị thu hồi từ năm 2018 được quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Du lịch 2017. Cụ thể như sau:

   Hướng dẫn viên du lịch đã bị thu hồi thẻ chỉ được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn, Ban biên tập gửi đến bạn một số thông tin như sau:

   Thẻ hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi trong trường hợp hướng dẫn viên du lịch có một trong các hành vi sau đây:

   - Làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;

   - Cho cá nhân khác sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch để hành nghề;

   - Không bảo đảm điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật này;

   - Giả mạo hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.

   Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quyết định thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch và công bố công khai trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dẫn viên du lịch của Tổng cục Du lịch và cơ quan thu hồi thẻ.

   Như vậy, trường hợp hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ hướng dẫn viên thì sau 12 tháng kể tư ngày bị thu hồi họ có quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ. Trình tự thủ tục thực hiện giống như trường hợp xin cấp thẻ lần đầu.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về thời hạn xin cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp bị thu hồi từ năm 2018. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Du lịch 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn