UBND xã có quyền yêu cầu xác định lại mức độ khuyết tật không?

Ngày hỏi:25/12/2019

Chồng tôi bị khuyết tật 1/2 được cấp Giấy xác nhận khuyết tật ở mức khuyết tật nặng, nhưng mới đây UBND xã yêu cầu chồng tôi xác định mức khuyết tật xong hạ mức khuyết tật xuống. Vậy cho hỏi hành vi đó có đúng pháp luật không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 20 Luật người khuyết tật 2010 quy định: Việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật khi có sự kiện làm thay đổi mức độ khuyết tật.

   Như vậy, việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật, vậy nên UBND cấp xã yêu cầu xác định lại mức độ khuyết tật là trái quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn