Vai trò của chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM

Ngày hỏi:16/10/2014

Vai trò của chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM là gì

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM và đồ án quy hoạch NTM cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực hiện chương trình (thôn, xã).

   Tham gia và lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau để thiết thực với yêu cầu của người dân trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

   Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

   Trực tiếp tổ chức thi công hoặc tham gia thi công xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của xã, thôn theo kế hoạch hàng năm.

   Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã, thôn.

   Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn