Văn bản pháp luật việt nam về phòng chống bạo lực gia đình

Ngày hỏi:21/07/2008
Văn bản pháp luật Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007 tại kỳ họp thứ 2

   Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2008

   Sau khi luật ra đời. để đảm bảo cho Luật đi vào cuộc sống xã hội, ngày 04/2/2009 Chính phủ đã ban hànhNghị định số 08/2009/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống bạo lực gia đình, ngoài ra các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật, đặc biệt trong xử lý vi phạm hành chính.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn