Vắng mặt tại địa phương có bị cắt hộ nghèo?

Ngày hỏi:30/07/2020

Nhà tôi có 2 đứa con tàn tật, nhà nước nuôi hàng tháng và 1 bé mới sanh tình trạng hiện tại bình thường. Gia đinh tôi đã được cấp hộ nghèo 5 năm, đầu năm 2020 vẫn còn được nhận tiền tết dành cho hộ nghèo. Dịch covid 19 vừa qua những hộ nghèo lân cận đều được nhận tiền hỗ trợ, riêng tôi thì không được nhận, có hỏi trưởng ấp nói tôi đã bị cắt bỏ hộ nghèo với lý do tại đi làm xa, vắng mặt tại địa phương 6 tháng nên bị cắt bỏ hộ nghèo. Như vậy có đúng không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH quy định rà soát hộ thoát nghèo như sau:

   Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo, thực hiện theo quy trình sau:

   - Hộ gia đình có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý;

   - Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị và tổ chức thẩm định theo mẫu Phiếu; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

   Thời gian thẩm định, xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình. Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần nêu rõ lý do;

   Thời gian thẩm định, xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận bổ sung không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình. Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần nêu rõ lý do;

   - Hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện số lượng hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn (nếu có) để Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

   => Theo đó nếu khi rà soát hộ nghèo mà không còn đủ điều kiện để được hộ nghèo thì sẽ cho thoát nghèo (cắt hộ nghèo).

   Mà theo Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg thì việc xác định hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được xác định dựa trên tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người/tháng và chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

   Do đó việc bạn bị cắt hộ nghèo vì lý do vắng mặt tại địa phương là không có cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn