Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo NĐ 19/2013/NĐ-CP

Ngày hỏi:14/03/2014
Từ ngày 01/3/2012 đến trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ban hành và có hiệu lực thì phụ cấp ưu đãi của chúng tôi được hưởng là bao nhiêu %? Vì Trường THCS Trường Sơn đóng trên địa bàn thôn Chẽ - Trường Sơn vẫn là thôn đặc biệt khó khăn (theo quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT).

  Nội dung này được Sở tài chính Tỉnh Bắc Giang tư vấn như sau:

  • Từ ngày 1/3/2012 đến trước ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thì phụ cấp ưu đãi của ông được hưởng là 35% theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ vì:

   Tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường đóng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 và Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ) được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ. Ngày 23/2/2012 Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xã Trường Sơn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010. Do đó các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang trực tiếp giảng dạy tại các trường đóng trên địa bàn xã Trường Sơn không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (kể cả trường THCS Trường Sơn đóng trên địa bàn thôn Chẽ là thôn đặc biệt khó khăn) mà chỉ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

   Theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 thì xã Trường Sơn tiếp tục vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

   Như vậy, kể từ ngày 01/01/2014 các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Trường Sơn được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Tài chính Bắc Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ phụ cấp ưu đãi
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn