Vi dạng hóa tài nguyên thông tin được thực hiện thế nào?

Ngày hỏi:08/07/2020

Cho mình hỏi về việc vi dạng hóa tài nguyên thông tin: Công việc này được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vi dạng hóa tài nguyên thông tin được thực hiện thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 13 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL thì vi dạng hóa tài nguyên thông tin được áp dụng đối với tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay trên giấy; được thực hiện theo quy trình sau:

   - Xây dựng danh mục tài nguyên thông tin cần vi dạng hóa;

   - Xây dựng tiêu chuẩn thư mục và kỹ thuật nhằm bảo đảm tính thống nhất;

   - Triển khai vi dạng hóa tài nguyên thông tin;

   -Tổ chức cơ sở dữ liệu tài liệu đã được vi dạng hóa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn