Việc đăng ký thi đua của cá nhân

Ngày hỏi:12/02/2015
Việc đăng ký thi đua của cá nhân bằng hình thức ký vào danh sách đăng ký thi đua đánh máy sẵn của cơ quan đơn vị có được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì nội dung đăng ký thi đua đối với cá nhân như sau:

   - Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy định của cơ quan, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật;

   - Thực hiện các nhiệm vụ được giao (nêu cụ thể mức phấn đấu thực hiện từng nhiệm vụ, chỉ tiêu do người có thẩm quyền giao);

   - Tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể, địa phương nơi cư trú phát động;

   - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới hoặc giải pháp để thực hiện nhiệm vụ;

   - Tham gia xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, các đoàn thể;

   - Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

   Như vậy việc cơ quan, đơn vị đánh máy danh sách cá nhân đăng ký thi đua để từng người ký vào là không đúng với qui định hiện hành.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn