Việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:01/12/2018

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau: Việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên được quy định tại Điều 5 Luật Thanh niên 2005 với nội dung như sau:

   - Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên bao gồm:

   + Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

   + Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên;

   + Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên;

   + Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.

   - Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên được quy định như sau:

   + Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

   + Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo sự phân công của Chính phủ;

   + Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Thanh niên 2005.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn