Việc tổng kết thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định có xem xét khen thưởng

Ngày hỏi:13/07/2015
Việc tổng kết thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định có xem xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại khoản 6, Điều 35, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

   “Không xét khen thưởng sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thao, hội diễn, hội thi.”

   Theo qui định trên thì những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật, pháp lệnh không được xem xét khen thưởng khi tiến hành tổng kết thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn