Xác định xã ĐBKK

Ngày hỏi:25/03/2015

Tuy nhiên, theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Bắc Sơn nằm trong danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. Ông Mạnh hỏi, xã Bắc Sơn có phải là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không? Việc cắt hưởng chế độ ưu đãi đối với cán bộ công tác tại xã như vậy có đúng quy định không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Để có cơ sở thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định và để trả lời ông Lê Văn Mạnh, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi với Sở Tài chính tỉnh về nội dung nêu trên.

   Theo đó, Sở Tài chính tỉnh đã có văn bản số 08/STC-KHNS1 ngày 6/1/2015 đề nghị Uỷ ban Dân tộc xác định rõ 25 xã thuộc tỉnh Quảng Ninh trong đó quy định rõ xã nào là xã đặc biệt khó khăn theo danh mục tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg.

   Ngày 29/1/2015, Uỷ ban Dân tộc có văn bản số 97/UBDT-VP135 phúc đáp công văn số 08/STC-KHNS1 như sau:

   "Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, Uỷ ban dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015", bao gồm: các xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi (theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015), các xã an toàn khu xã biên giới (thuộc khu vực I, khu vực II vùng dân tộc và miền núi và xã không thuộc đối tượng phân định theo Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

   Trên cơ sở đó, đối tượng áp dụng các chính sách đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là các xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi được công nhận tại Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc và các quyết định điều chỉnh, thay thế khác (nếu có)"

   Căn cứ các quy định, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 399/STC-KHNS1 ngày 6/2/2015 trao đổi với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, xác định xã Bắc Sơn và Hải Sơn là 2 xã thuộc khu vực I, không phải là xã khu vực III.

   Như vậy, tuy 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn nằm trong danh mục 25 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 theo Quyết định 2405/QĐ-TTg nhưng 2 xã này không phải là xã đặc biệt khó khăn, mà chỉ là xã biên giới.

   Vì vậy, kể từ 10/12/2013 (ngày Quyết định 2405/QĐ-TTg có hiệu lực), 2 xã này không thuộc đối tượng thụ hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước quy định áp dụng đối với vùng đặc biệt khó khăn tại các Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP, Nghị định 19/2013/NĐ-CP, Nghị định 64/2009/NĐ-CP.

   Do vậy, những trường hợp công tác tại 2 xã nêu trên không thuộc đối tượng thụ hưởng các chế độ ưu đãi của nhà nước.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn