Xác nhận thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp

Ngày hỏi:29/04/2016
Trường hợp tham gia kháng chiến chống Pháp thì việc xác nhận thành tích như thế nào? Trường hợp những người biết thành tích hiện không còn sống thì thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm b, khoản 6, tại văn bản số 518-HC ngày 21/6/1975 của Phủ Thủ tướng (nay là Chính phủ) về việc hướng dẫn thi hành Thông tư khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng và thành tích kháng chiến chống Pháp thì người có thành tích đề nghị khen thưởng phải có xác nhận đầy đủ như sau:

   - Hồ sơ của gia đình hoặc cá nhân có thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa phải có xác nhận của cán bộ hoạt động cách mạng cũ về mức độ thành tích và phải có xác nhận thành tích của Hội nghị cán bộ hoạt động cách mạng trong huyện hoặc trong tỉnh và phải có chữ ký của ba người trở lên thay mặt cho Hội nghị (Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội nghị, thư ký và 01 uỷ viên).

   - Hồ sơ của những người trước đây tham gia kháng chiến ở xã đến ngày 20/7/1954 phải có xác nhận của hai người trở lên trước đây là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã cùng thời gian đó và của Hội đồng khen thưởng xã và phải có chữ ký của ba người trở lên thay mặt Hội đồng.

   Theo qui định hiện hành thì người có thành tích giúp đỡ cách mạng và thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp mà người xác nhận thành tích không còn sống thì căn cứ vào lịch sử Đảng của địa phương để xem xét: Nếu cá nhân có thành tích mà lịch sử Đảng của địa phương có thể hiện thì photo công chứng (đoạn lịch sử ghi chép thành tích của cá nhân) hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ đề nghị khen thưởng (thay cho giấy xác nhận thành tích trong hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến)./.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn