Xử lý tài nguyên thông tin thư viện được quy định như thế nào trong Luật thư viện 2019?

Ngày hỏi:15/02/2020

Hiện nay đã có Luật Thư viện 2019, vậy việc xử lý tài nguyên thông tin thư viện theo luật này được quy định thế nào?Mong nhận được giải đáp thắc mắc sớm từ ban tư vấn. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Thư viện 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) thì xử lý tài nguyên thông tin được quy định như sau:

   - Tài nguyên thông tin sau khi bổ sung vào thư viện phải được xử lý theo quy trình nghiệp vụ; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin để phục vụ việc quản lý, tra cứu và sử dụng;

   - Thực hiện biên mục sao chép, áp dụng kết quả xử lý tài nguyên thông tin có vai trò quan trọng để bảo đảm chính xác, thống nhất và tiết kiệm

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn