Ai giữ giấy phép lái xe đối với trường hợp bị tước giấy phép lái xe?

Ngày hỏi:09/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp người vi phạm hành chính về giao thông bị xử phạt tước giấy phép lái xe. Vậy cho hỏi trường hợp này người đó có được giữ giấy phép lái xe của mình không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có quy định:

   Điều 25. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

   ...

   Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp người vi phạm hành chính về giao thông bị tước quyền sử dụng giáy phép lái xe thì người đó sẽ không được giữ giấy phép lái xe mà kể từ ngày quyết định tước giấy phép lái xe có hiệu lực, người có thẩm quyền xử phạt sẽ giữ giấy phép lái xe.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn