Ban hành nghị quyết về xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng ký kết hôn

Thị trấn X là một thị trấn có phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Do ảnh hưởng của phong tục, tập quán về hôn nhân, gia đình còn nặng nề nên tình trạng thanh niên trong xã lấy vợ lấy chồng chỉ làm đám cưới, không chịu đến Uỷ ban nhân dân thị trấn đăng ký kết hôn còn rất phổ biến. Ông Khoát, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn đã từng bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê bình về vấn đề này và yêu cầu phải sớm chấm dứt tình trạng nói trên, không để ảnh hưởng đến thành tích thi đua của huyện. Ngày 15/9/2006, ông Khoát nhận được Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Sau khi nghiên cứu các quy định về “Hành vi vi phạm hành chính và hình thức xử phạt trong hoạt động quản lý hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp” tại Mục 3 Chương II Nghị định này, không thấy có quy định về xử phạt đối với hành vi đăng ký kết hôn nên ông Khoát có ý định đề nghị Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết cho phép Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã được quyền xử phạt hành chính đối với những trường hợp chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn tại địa phương. Với ý định đó, ông Khoát đã yêu cầu anh Sài, cán bộ tư pháp - hộ tịch viết tờ trình về vấn đề này để ông báo cáo Hội đồng nhân dân xã trong phiên họp tháng tới. Anh Sài thấy vấn đề mà ông Khoát nêu ra không hợp lý, nhưng chưa biết phải giải thích với Chủ tịch như thế nào? Cán bộ tư pháp - hộ tịch, trong tình huống này sẽ giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Việc xác định một hành vi vi phạm pháp luật có phải là vi phạm hành chính hay không? áp dụng hình thức xử phạt như thế nào? Chức danh nào có thẩm quyền xử phạt... phải căn cứ vào các văn bản chứa đựng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước do Chính phủ ban hành.

   Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 87/2001/NĐ-CP (về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hôn nhân gia đình) thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền phạt tiền đến 200.000 đồng.

   Nhưng tại Điều 9 Nghị định 87/2001/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 76/2006/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp) đều không quy định hành vi không đăng ký kết hôn là vi phạm hành chính.

   Như vậy, ý định của ông Khoát -Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn về việc đề nghị Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết về việc cho phép Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã được xử phạt hành chính đối với hành vi không đăng ký kết hôn là không thực hiện được vì không phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp xã và việc xử phạt đối với hành vi không đăng ký kết hôn là không hợp lý.

   Trong tình huống này, để nâng cao hiệu quả quản lý hộ tịch ở địa phương, hạn chế ảnh hưởng của phong tục, tập quán đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Uỷ ban nhân dân xã cần kiên trì thực hiện các biện pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác vận động chấp hành pháp luật; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động người dân thực hiện việc đăng ký hộ tịch chứ không nên lạm dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với đồng bào dân tộc thiểu số.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký kết hôn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn