Biên bản vi phạm hành chính có những nội dung chủ yếu gì?

Ngày hỏi:20/01/2021

Theo quy định mới biên bản vi phạm hành chính có những nội dung chủ yếu gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 29 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) quy định biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Thời gian, địa điểm lập biên bản;

   b) Thông tin về người lập biên bản, cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

   c) Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả vụ việc, hành vi vi phạm;

   d) Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại;

   đ) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

   e) Quyền và thời hạn giải trình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Xử lí vi phạm hành chính
  Xử lý vi phạm hành chính
  Phạt vi phạm hành chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn