Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội

Ngày hỏi:18/09/2019

Ban biên tập có thể dựa vào quy định mới nhất của Tổng cục Hải quan liên quan đến vấn đề xử lý thông tin báo chí và cho tôi biết: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội như thế nào không? Mong phản hồi!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quy trình xử lý thông tin báo chỉ của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí của Tổng cục Hải quan, trong đó có quy định về thụ lý giải quyết, xử lý thông tin báo chí gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cụ thể như sau:

   - Đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục được phân công xử lý thông tin báo chí có trách nhiệm xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Tổng cục về nội dung vụ việc, kết quả xử lý và đề xuất hướng giải quyết.

   - Thời hạn thực hiện: Không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn