Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông thực hiện những việc nào?

Ngày hỏi:21/07/2020

Tôi thắc mắc Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát giao thông thế nào? Cho tôi hỏi, theo quy định mới Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông thực hiện những việc gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) quy định:

   Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại Trạm Cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát; kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề; kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về việc tuần tra, kiểm soát giao thông của Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn