Chấm dứt hợp đồng không báo trước có phải nộp phạt không?

Ngày hỏi:25/11/2019

Em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đang trọ, nhưng em muốn chuyển ra ở với bạn. Trước 01 ngày chuyển ra em mới báo cho chủ trọ biết, sau đó chủ trọ yêu cầu em nộp phạt 500.000 đồng do chuyển ra mà không báo trước. Vậy cho hỏi em có phải đóng phạt không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đầu tiên đây là hợp đồng thuê nhà và bản chất là hợp đồng dân sự.

   Theo Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 quy đinh về mức phạt vi phạm hợp đồng như sau:

   "1. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

   2. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

   3. Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

   Trường hợp các bên có thoả thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm."

   Như vậy, mức phạt vi phạm hợp đồng là do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, vậy nên nếu hợp đồng có điều khoản yêu cầu về việc báo trước khi chuyển ra, nếu không đáp ứng thỏa thuận đó sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng, thì bạn phải nộp 1 khoản phạt đã thỏa thuận trong hợp đồng.

   Còn nếu hợp đồng không có quy định thì việc chủ nhà yêu cầu bạn nộp phạt 500.000 đồng là trái quy định pháp luật. Vậy nên bạn không phải đóng 500.000 đồng tiền phạt này.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn