Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh thì xử phạt thế nào?

Ngày hỏi:07/08/2021

Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh thì bị xử phạt thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm c Khoản 8 Điều 15 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có quy định:

   Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh.

   Như vậy, hành vi cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để kinh doanh thì sẽ bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

   Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường từ 18 tháng đến 24 tháng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được (Điểm a Khoản 9, Điểm b Khoản 10).

   Lưu ý, mức phạt này áp dụng đối với cá nhân vi phạm, trường hợp tổ chức vi phạm mức phạt sẽ gấp đôi (Khoản 2, 3 Điều 5 Nghị định này).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn