Đi nộp phạt mà bị hẹn tới 30 ngày sau mới nộp có đúng không?

Ngày hỏi:06/11/2019

Cho em hỏi: em rẽ phải khi tín hiệu đèn đỏ. Em bị phạt nhưng khi đến ngày hẹn em ra nộp phạt thì họ bảo đợi sau hơn 1 tháng nữa ra nộp phạt và nộp thêm tiền nộp phạt chậm và lấy bằng. Vậy tại sao họ không cho em nộp tiền phạt luôn còn bằng thì để sau 1 tháng lấy mà lại bắt em sau 1 tháng ra nộp còn bị tiền nộp chậm là sao à?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì:

   1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

   1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

   Như vậy, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên biên bản. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt thì cá nhân phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước.

   Trường hợp của bạn bị xử phạt về hành vi rẽ phải khi đèn đỏ đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, cán bộ tại đây không chấp nhận cho bạn đóng phạt và yêu cầu bạn sau 30 ngày đến nộp phạt và tiền chậm nộp là hoàn toàn trái quy định.

   Trường hợp này bạn có thể khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó để được xem xét, giải quyết.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quá hạn nộp phạt
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn