Đội quản lý thị trường có quyền tạm giữ phương tiện không?

Ngày hỏi:19/08/2019

Trường hợp chủ cửa hàng xe máy thay đổi thiết kế xe, sau đó cửa hàng này vận chuyển những chiếc xe này đến của hàng nhánh thì bị đội quản lý thị trường kiểm tra phát hiện. Cho hỏi trong trường hợp này đội quản lý thị trường có quyền tạm giữ phương tiện vận chuyển này cùng với các xe máy đã thay đổi thiết kế hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điều 45 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 quy định thẩm quyền của đội quản lý thị trường như sau:

   + Phạt cảnh cáo.

   + Phạt tiền đến 25.000.000 đồng.

   + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

   + Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật này.

   - Căn cứ Khoản 3 Điều 125 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 quy định Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

   - Theo Điều 31 Thông tư 35/2018/TT-BCT quy định:

   + Căn cứ vào kết quả kiểm tra hoặc kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, người có thẩm quyền của Quản lý thị trường quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính như sau: Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; tạm giữ người theo thủ tục hành chính; áp giải người vi phạm.

   + Thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì đội quản lý thị trường có đủ thẩm quyền để tạm giữ phương tiện vận chuyển cũng như những xe máy trên xe. Mục đích của việc này là tránh trường hợp tẩu tán tang vật là những chiếc xe đã thay đổi thiết kế này, nhằm đảm bảo tính chính xác trong việc xử phạt vi phạm.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn