Không có nơi cư trú ổn định thì mới bị bắt đi cai nghiện bắt buộc?

Ngày hỏi:29/09/2021

Không có nơi cư trú ổn định thì mới bị bắt đi cai nghiện bắt buộc có đúng không? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Không có nơi cư trú ổn định thì mới bị bắt đi cai nghiện bắt buộc?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

   Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

   Theo đó sẽ có 02 nhóm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

   + Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;

   + Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên không có nơi cư trú ổn định.

   Trường hợp, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định nhưng thuộc nhóm đối tượng đầu tiên thì vẫn bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn