Không ký biên bản vi phạm giao thông có bị xử phạt?

Ngày hỏi:02/08/2019

Con gái tôi có vi phạm luật giao thông và bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Lúc đó cháu có hơi mất bình tĩnh và không ký vào biên bản vi phạm hành chính. Xin hỏi việc cháu không ký vào biên bản như thế thì việc xử phạt lỗi vi phạm có được thực hiện hay không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

   - Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản được quy định tại khoản 1 Điều 56 của luật này.

   Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản, được người lập biên bản và bên vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản.

   Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản lập xong sẽ được giao cho phía vi phạm một bản.

   Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

   Nếu người có hành vi vi phạm mà không chịu ký vào biên bản thì vẫn bị xử phạt đối với lỗi đã vi phạm. Trong trường hợp này CSGT có thể yêu cầu đại diện chính quyền hoặc hai người chứng kiến ký vào biên bản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT