Không ký vào biên bản xử phạt vi phạm giao thông có phải nộp phạt thêm?

Ngày hỏi:05/01/2019

Tôi vượt đèn đỏ và bị CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 400 ngàn đồng. Lúc đó tôi có hơi mất bình tĩnh và không ký vào biên bản xử phạt vi phạm. Cho hỏi: Không ký vào biên bản xử phạt vi phạm giao thông có phải nộp phạt thêm không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1, Khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

   1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

   3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản.

   Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

   Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

   Như vậy, theo quy định này thì nếu người vi phạm không chịu ký vào biên bản thì vẫn bị xử phạt đối với lỗi đã vi phạm và người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

   Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP thì không có quy định nào về việc xử phạt đối với lỗi cố ý không chịu ký vào biên bản xử phạt. Do đó, trong trường hợp bạn vượt đèn đỏ và bị xử phạt 400 000 đồng nhưng không kí biên bản thì bạn cũng sẽ không chịu thêm một khoản phạt tiền nào khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn