Không xác định được đối tượng vi phạm có được ra quyết định xử phạt hành chính?

Ngày hỏi:20/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp vi phạm hành chính. Mà người có thẩm quyền và cơ quan có thẩm quyền không xác định được đối tượng có hành vi vi phạm thì có được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, có quy định:

   Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

   1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

   a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này;

   b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;
   ...

   2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

   Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

   => Như vậy, đối với trường hợp không xác định được đối tượng có hành vi vi phạm hành chính nhưng nếu có tang vật vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền được ra quyết định tịch thu và tiêu hủy tang vật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyết định xử phạt hành chính
  Xử phạt hành chính
  Vi phạm hành chính
  Dấu hiệu vi phạm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn