Không xử phạt công trình vi phạm có bị xử lý?

Ngày hỏi:06/11/2015

Trong trường hợp nhà xây dựng trái phép đã bị lập biên bản mà cơ quan chức năng không xử phạt thì người có thẩm quyền có bị xử lý?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư 02/2014 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng..., vấn đề ông hỏi được quy định như sau: Trường hợp hành vi vi phạm hành chính đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 121/CP (trong trường hợp này là 2 năm) thì xử lý như sau:


   - Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi lập biên bản (đối với công trình không phải lập phương án phá dỡ), 12 ngày (đối với công trình phải lập phương án phá dỡ) kể từ ngày lập biên bản mà chủ đầu tư không hoàn thành việc phá dỡ công trình vi phạm thì chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ;


   - Đối với công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng, thì trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày lập biên bản, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ lên chủ tịch UBND cấp huyện. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm, chuyển cho chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện.


   - Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hết thời hạn trên mà chủ tịch UBND cấp xã không ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ thì chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Chủ tịch UBND cấp xã phải bị xử lý vì không ban hành quyết định kịp thời theo quy định.


   - Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi hết thời hạn quy định trên mà chủ tịch UBND cấp huyện không ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ thì Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Chủ tịch UBND cấp huyện phải bị xử lý vì không ban hành quyết định kịp thời theo quy định.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn