Kiểm soát viên thị trường có quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/10/2021

Kiểm soát viên thị trường có quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt bao nhiêu? Văn bản nào quy định về vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, có quy định:

   Điều 45. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

   1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

   a) Phạt cảnh cáo;

   b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì kiểm soát viên thị trường khi đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt vi phạm hành chính ở mức tối đa 5000.000 đồng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn