Máy bay chở khách mà không sơn quốc kỳ Việt nam lên thân thì bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:17/12/2018

Ban biên tập cho tôi hỏi: Máy bay chở khách mà không sơn quốc kỳ Việt nam lên thân thì bị xử phạt như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì khi hoạt động, máy bay mang quốc tịch Việt Nam phải được sơn hoặc gắn dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký.

   => Với quy định này thì nếu máy bay chở khách mà không sơn quốc kỳ Việt Nam hoặc không gắn dấu hiệu quốc tịch thì đã vị phạm quy định về quốc tịch của máy bạy.

   Như vậy, với hành vi vi phạm quy định về quốc tịch tàu bay thì tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ ngày 15/01/2019) có quy định như sau:

   Phạt tiền từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với hành vi đưa máy bay vào hoạt động mà không sơn hoặc gắn dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng ký tàu bay.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc xử phạt đối với máy bay chở khách mà không sơn quốc kỳ Việt Nam lên thân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn