Mức phạt cơ sở sản xuất hóa chất không cử người tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3

Ngày hỏi:06/09/2019

Cơ sở sản xuất hóa chất không cử người tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3 sẽ xử phạt bao nhiêu theo quy định mới ban hành? Mong nhận được phản hồi.  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 71/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/10/2019), cơ sở sản xuất hóa chất không cử người tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3 sẽ bị xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 10 người thuộc đối tượng nhóm 3;

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người thuộc đối tượng nhóm 3;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 người đến dưới 100 người thuộc đối tượng nhóm 3;

   - Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 người đến dưới 1.000 người thuộc đối tượng nhóm 3;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 1.000 người trở lên thuộc đối tượng nhóm 3.

   Căn cứ vào số lượng người không tham gia thì cơ sở sản xuất hóa chất sẽ có mức xử phạt khác nhau đối với hành vi không cử người tham gia huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 3.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn