Mức phạt vi phạm hành chính dưới 250 sẽ được nộp phạt tại chỗ đúng không?

Ngày hỏi:31/12/2020

Cho hỏi: Có phải tất cả các trường hợp vi phạm hành chính của cá nhân từ 250.000 đồng trở xuống đối với cá nhân sẽ được nộp phạt tại chỗ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính 2020, có quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

   Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

   Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

   - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, địa chỉ của cá nhân vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì không phải tất cả vi phạm hành chính có mức xử phạt từ 250.000 đồng trở xuống đối với cá nhân sẽ được nộp phạt tại chỗ, mà vi phạm hành chính được phát hiện nhờ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ có mức phạt dưới 250.000 sẽ không được nộp phạt tại chỗ bạn nhé. Và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cũng sẽ xem xét áp dụng xử phạt tại chỗ hay là không.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn