Nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Ngày hỏi:29/11/2018

Trong giai đoạn từ năm 1990-1994 thì nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Nguyễn Thị Hường - Đà Nẵng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành như sau:

   - Việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giữa Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền ghi tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 của Pháp lệnh này, được quy định trong các văn bản có quyền về xử phạt vi phạm hành chính căn cứ vào loại hành vi và tính chất vi phạm.

   - Nếu vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quy định xử phạt của nhiều cơ quan thì việc xử phạt do cơ quan đầu tiên thụ lý thực hiện.

   Trên đây là nội dung quy định về nguyên tắc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn