Nhập khẩu hóa chất Bảng 1 không có Giấy phép nhập khẩu xử phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:12/09/2019

Từ năm 2019 thì cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu thì xử phạt bao nhiêu? Mong nhận phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 71/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) mức phạt đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu, cụ thẻ như sau:

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Ngoài ra, còn buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hóa chất.

   Trên đây là mức phạt đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn