Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:21/07/2020

Tôi có thắc mắc về nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát. Vậy cho tôi hỏi nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 7 Thông tư 65/2020/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 05/8/2020) quy định về nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát, cụ thể bao gồm:

   - Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi tuyến đường, địa bàn được phân công.

   - Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

   - Điều tra, giải quyết tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

   - Chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ và tham gia phòng chống khủng bố, chống biểu tình gây rối, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, cứu nạn, cứu hộ, giải quyết cháy nổ trên các tuyến giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

   - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện các nhiệm vụ sau:

   + Phát hiện những bất cập trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và giao thông đường bộ để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, kiến nghị với cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời;

   + Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác của lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn