Nội dung biên bản đặt tiền bảo lãnh xe bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Ngày hỏi:26/05/2020

Cho em hỏi, trong biên bản đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm những nội dung nào? Mong nhận được phản hồi - Bạn Hà Linh (tp. HCM) hỏi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCA, việc đặt tiền bảo lãnh và trả lại tiền đặt bảo lãnh phải được lập thành biên bản.

   Biên bản gồm có các nội dung sau đây:

   - Ghi rõ ngày, tháng, năm đặt tiền bảo lãnh, trả lại tiền đặt bảo lãnh;

   - Họ, tên, chức vụ của người quyết định cho đặt tiền bảo lãnh;

   - Tên tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh, nhận lại tiền đặt bảo lãnh;

   - Lý do đặt tiền bảo lãnh, nhận lại tiền đặt bảo lãnh;

   - Mức tiền đặt bảo lãnh;

   - Thời hạn đặt tiền bảo lãnh;

   - Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh.

   Biên bản phải có chữ ký của người có thẩm quyền quyết định cho đặt tiền bảo lãnh và tổ chức, cá nhân đặt tiền bảo lãnh. Biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

   Như vậy, biên bản đặt tiền bảo lãnh xe bị tạm giữ theo thủ tục hành chính bao gồm các nội dung nêu trên.

   Trân trọng


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn