Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là những nơi nào?

Ngày hỏi:26/03/2020

Liên quan đến việc quản lý phương tiện bị tịch thu trong quá trình xử lý phương tiện hành chính. Ban biên tập cho hỏi theo quy định mới thì: Những nơi nào được làm nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những nơi được làm nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 31/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/5/2020) như sau:

   Nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu là nhà, kho, bến, bãi, âu thuyền, cảng, trụ sở cơ quan hoặc nơi khác do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định và phải bảo đảm các điều kiện theo quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này.

   => Như vậy, đó là những nơi như nhà, kho, bến, bãi, âu thuyền, cảng, trụ sở cơ quan hoặc nơi khác do người có thẩm quyền tạm giữ, tịch thu quyết định và phải đảm bảo các điều kiện theo luật định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn