Nộp phạt vi phạm hành chính tại chỗ có biên lai nộp phạt không?

Ngày hỏi:02/10/2021

Trường hợp người vi phạm hành chính được nộp phạt tại chỗ thì khi thực hiện việc nộp phạt có được nhận biên lai nộp phạt không ạ? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nộp phạt vi phạm hành chính tại chỗ có biên lai nộp phạt không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:

   Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản

   1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân; tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

   2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân; tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

   Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ thì người có thẩm quyền thu tiền phạt vẫn có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền của cá nhân, tổ chức nộp tiền vi phạm đó trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền phạt.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn