Phạm vi điều chỉnh của Luật BVQL người tiêu dùng?

Phạm vi điều chỉnh của Luật BVQL người tiêu dùng?

  Nội dung này được Sở Công Thương tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;
   Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng;
   Trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
   Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
   Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn