Phó Chánh thanh tra có được xử phạt vi phạm hành chính khi chưa được ủy quyền xử phạt?

Ngày hỏi:24/07/2019

Xin hỏi Luật sư tư vấn: Hiện nay chỗ tôi đang quản lý 03 lĩnh vực, tuy nhiên về xử phạt vi phạm hành chính, Chánh Thanh tra Sở xử phạt một lĩnh vực, còn lại ủy quyền cho mỗi phó Chánh Thanh tra xử phạt một lĩnh vực. Nếu đi thanh tra một đơn vị vi phạm 02 lĩnh vực thì việc xử phạt vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra ban hành QĐ hay ai được ủy qyền nội dung nào thì xử phạt ở nội dung được ủy quyền

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 25 Luật thanh tra 2010 về quyền hạn của Chánh thanh tra sở như sau:

   2. Chánh Thanh tra sở có quyền hạn sau đây:
   ...
   g) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

   Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì:

   "2. Việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

   3. Cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho bất kỳ người nào khác."

   Như vậy, việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên hoặc theo vụ việc và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

   Theo đó, Chánh thanh tra giao cho mỗi Phó Chánh thanh tra xử phạt một lĩnh vực. Nếu đi thanh tra một đơn vị vi phạm 02 lĩnh vực thì Phó Chánh thanh tra không có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp này sẽ do Chánh thanh tra trực tiếp xử phạt hoặc Chánh thanh tra có văn bản giao quyền/ủy quyền xử phạt cho Phó Chánh thanh tra đó được quyền xử phạt vi phạm hành chính.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn