Quy trình cai nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

Quy trình cai nghiện ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội gồm những giai đoạn nào? Nội dung cụ thể của giai đoạn đầu tiên?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • 1) Theo quy định tại TTLT số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người ma tuý tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma tuý thì quy trình cai nghiện gồm 5 giai đoạn, cụ thể là:

   1. Giai đoạn tiếp nhận và phân loại;

   2. Giai đoạn điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội;

   3. Giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

   4. Giai đoạn lao động, trị liệu, học nghề;

   5. Giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng.

   2) Nội dung cụ thể của giai đoạn tiếp nhận phân loại bao gồm:

   1. Tư vấn cho người nghiện ma tuý, gia đình người nghiện ma tuý về phương pháp cai nghiện, vai trò, trách nhiệm của gia đình để động viên người thân họ sẵn sàng cai nghiện.

   2. Khám sức khoẻ ban đầu và lập hồ sơ bệnh án theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Kiểm tra đồ dùng cá nhân; loại trừ các chất ma tuý, kể cả thuốc gây nghiện, các thuốc có dẫn suất từ ma tuý nhóm chất dạng thuốc phiện.

   4. Xét nghiệm, phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác theo chỉ định của bác sỹ.

   5. Hướng dẫn người nghiện ma tuý thực hiện các quy chế quản lý người nghiện theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy chế mẫu quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội .

   6. Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm và các tài liệu khác có liên quan, cán bộ tiếp nhận phân loại đối tượng theo mức độ nghiện và loại ma tuý sử dụng, tình trạng sức khoẻ để tiếp nhận và bố trí vào các khu điều trị.

   7. Lập kế họach cai nghiện cho từng người nghiện ma tuý dựa trên các căn cứ vào loại ma tuý sử dụng, thời gian sử dụng ma tuý, nguyên nhân nghiện ma tuý và các rối loạn tâm lý của người nghiện ma tuý.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn