Quyết định cho người vi phạm hành chính nộp phạt nhiều lần có cần phải ra văn bản không?

Ngày hỏi:04/08/2021

Quyết định cho người vi phạm hành chính nộp phạt nhiều lần có cần phải ra văn bản hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 3 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định về nộp tiền phạt nhiều lần, theo đó có quy định:

   Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

   Theo quy định thì quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải được lập bằng văn bản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn